دوره مدیریت منابع انسانی-بهزاد ابوالعلایی

دوره مدیریت منابع انسانی-بهزاد ابوالعلایی سازمان ها بوضوح متشکل از چیزی بیش از نمودار های…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
189,000 تومان