92%
تخفیف

دوره جامع غیرحضوری مهندسی امواج ذهنی سوخت جت-رنه سینانی

توضیحات ذهن چیست؟ افکار چه ارتباطی با دنیای بیرون دارند؟ آیا افکار انرژی و ارتعاش دارند؟ نتایج تحقیقات عملی که…

149,000 تومان