87%
تخفیف

آموزش شفای ناامیدی دکتر شیری-خانه توانگری

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) یاس و ناامیدی بخشی از زندگی همه ما انسان‌هاست. این یاس می‌تواند…

108,000 تومان