99%
تخفیف

دوره جامع سیستم فراکتالی امینو-آکادمی ویو

شرح فراکتالی بودن بازار از منظر امینو بعد از چندین سال کار بر روی چارتهای بازارهای مالی و تمرین بروی…

119,000 تومان