88%
تخفیف

دوره من خشنود خانه توانگری-دکتر شیری

برداشت از واقعیت یا خود واقعیت!؟  اگر ذهن نتواند بین برداشتش و واقعیت تفکیک کند، در صورتی که برداشت‌های فرد،…

99,000 تومان