95%
تخفیف

دوره جامع ارتقا ژان بقوسیان-مدیر سبز

سرفصل‌های دوره ارتقا مسیر دستاوردهای بزرگ برای مدیریت کارهای بزرگ لازم است تا حدی با اصول مدیریت پروژه آشنا شوید…

269,000 تومان